ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี บางขุนเทียน
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 30/4/2558 60.9
2 29/4/2558 63.5
3 28/4/2558 62.7
4 27/4/2558 61.3
5 26/4/2558 62.7
6 25/4/2558 64.6
7 24/4/2558 60.8
8 23/4/2558 60.9
9 22/4/2558 60.7
10 21/4/2558 60.5
11 20/4/2558 60.0
12 19/4/2558 60.1
13 18/4/2558 60.3
14 17/4/2558 60.0
15 16/4/2558 61.7
16 15/4/2558 62.1
17 14/4/2558 62.0
18 13/4/2558 60.7
19 12/4/2558 61.8
20 11/4/2558 61.2
21 10/4/2558 60.9
22 9/4/2558 60.9
23 8/4/2558 61.3
24 7/4/2558 61.4
25 6/4/2558 60.6
26 5/4/2558 63.2
27 4/4/2558 62.7
28 3/4/2558 61.2
29 2/4/2558 61.1
30 1/4/2558 70.8
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด