ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี บางขุนเทียน
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/3/2558 61.0
2 30/3/2558 63.5
3 29/3/2558 67.4
4 28/3/2558 61.7
5 27/3/2558 61.5
6 26/3/2558 60.7
7 24/3/2558 63.5
8 23/3/2558 62.4
9 22/3/2558 63.4
10 21/3/2558 61.1
11 20/3/2558 61.0
12 19/3/2558 61.4
13 18/3/2558 64.0
14 17/3/2558 61.3
15 16/3/2558 60.7
16 15/3/2558 61.8
17 14/3/2558 61.1
18 13/3/2558 61.7
19 12/3/2558 63.7
20 11/3/2558 63.0
21 10/3/2558 62.1
22 9/3/2558 61.1
23 8/3/2558 60.8
24 7/3/2558 62.3
25 6/3/2558 64.5
26 5/3/2558 61.8
27 4/3/2558 61.3
28 3/3/2558 61.4
29 2/3/2558 62.2
30 1/3/2558 61.7
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด