ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี บางขุนเทียน
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 28/2/2558 64.3
2 27/2/2558 64.3
3 26/2/2558 62.8
4 25/2/2558 62.2
5 24/2/2558 62.1
6 23/2/2558 68.9
7 21/2/2558 68.5
8 20/2/2558 67.6
9 19/2/2558 66.9
10 18/2/2558 63.1
11 17/2/2558 62.2
12 16/2/2558 63.4
13 15/2/2558 63.4
14 14/2/2558 61.8
15 13/2/2558 62.0
16 12/2/2558 62.1
17 11/2/2558 62.0
18 10/2/2558 64.9
19 9/2/2558 61.4
20 8/2/2558 61.4
21 7/2/2558 61.6
22 5/2/2558 62.0
23 4/2/2558 64.1
24 3/2/2558 63.3
25 2/2/2558 61.1
26 1/2/2558 61.4
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด