ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี บางขุนเทียน
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/1/2558 61.3
2 30/1/2558 62.2
3 29/1/2558 64.1
4 28/1/2558 64.2
5 27/1/2558 62.7
6 26/1/2558 61.6
7 25/1/2558 61.9
8 24/1/2558 62.2
9 23/1/2558 64.3
10 22/1/2558 64.1
11 21/1/2558 62.4
12 20/1/2558 62.1
13 19/1/2558 61.7
14 18/1/2558 61.6
15 17/1/2558 63.8
16 16/1/2558 63.4
17 15/1/2558 62.0
18 14/1/2558 62.3
19 13/1/2558 62.3
20 12/1/2558 62.1
21 11/1/2558 63.0
22 10/1/2558 64.2
23 9/1/2558 62.3
24 8/1/2558 62.5
25 7/1/2558 62.2
26 6/1/2558 62.1
27 5/1/2558 60.5
28 4/1/2558 59.3
29 3/1/2558 59.0
30 2/1/2558 59.5
31 1/1/2558 61.9
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด