ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี บางขุนเทียน
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/7/2556 61.9
2 30/7/2556 61.9
3 29/7/2556 60.9
4 28/7/2556 61.8
5 27/7/2556 61.5
6 26/7/2556 62.0
7 25/7/2556 63.2
8 24/7/2556 62.3
9 23/7/2556 69.7
10 22/7/2556 60.9
11 21/7/2556 65.3
12 20/7/2556 65.4
13 19/7/2556 61.8
14 18/7/2556 62.1
15 17/7/2556 61.9
16 16/7/2556 62.9
17 15/7/2556 61.5
18 14/7/2556 64.9
19 13/7/2556 62.5
20 12/7/2556 62.8
21 11/7/2556 62.2
22 10/7/2556 61.9
23 9/7/2556 62.1
24 8/7/2556 63.9
25 7/7/2556 63.3
26 6/7/2556 61.8
27 5/7/2556 62.2
28 4/7/2556 61.9
29 3/7/2556 62.0
30 2/7/2556 64.2
31 1/7/2556 63.2
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด