ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี บางขุนเทียน
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/7/2554 64.1
2 30/7/2554 63.9
3 29/7/2554 61.4
4 28/7/2554 61.1
5 27/7/2554 60.6
6 26/7/2554 60.4
7 25/7/2554 63.0
8 24/7/2554 61.9
9 23/7/2554 59.6
10 22/7/2554 60.5
11 21/7/2554 60.7
12 20/7/2554 60.1
13 19/7/2554 63.3
14 18/7/2554 63.2
15 17/7/2554 60.8
16 16/7/2554 61.3
17 15/7/2554 59.9
18 14/7/2554 60.6
19 13/7/2554 63.2
20 12/7/2554 62.8
21 11/7/2554 61.5
22 10/7/2554 61.5
23 9/7/2554 60.3
24 8/7/2554 60.4
25 7/7/2554 63.0
26 6/7/2554 62.9
27 5/7/2554 60.3
28 4/7/2554 60.1
29 3/7/2554 60.1
30 2/7/2554 63.7
31 1/7/2554 65.6
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด