ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี บางขุนเทียน
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/7/2553 60.0
2 30/7/2553 63.5
3 29/7/2553 62.8
4 28/7/2553 59.5
5 27/7/2553 61.5
6 26/7/2553 66.4
7 25/7/2553 59.0
8 24/7/2553 62.5
9 23/7/2553 63.4
10 22/7/2553 60.4
11 21/7/2553 60.4
12 20/7/2553 61.2
13 19/7/2553 62.6
14 18/7/2553 61.7
15 17/7/2553 59.9
16 16/7/2553 64.6
17 15/7/2553 62.9
18 14/7/2553 60.0
19 13/7/2553 60.7
20 12/7/2553 62.3
21 11/7/2553 61.6
22 10/7/2553 60.0
23 9/7/2553 60.5
24 8/7/2553 60.6
25 7/7/2553 60.7
26 6/7/2553 64.4
27 5/7/2553 63.0
28 4/7/2553 64.0
29 3/7/2553 64.4
30 2/7/2553 64.2
31 1/7/2553 61.3
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด