ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี บางขุนเทียน
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/7/2552 60.6
2 30/7/2552 61.0
3 29/7/2552 61.9
4 28/7/2552 67.1
5 27/7/2552 61.4
6 26/7/2552 59.7
7 25/7/2552 60.6
8 24/7/2552 61.4
9 23/7/2552 61.2
10 22/7/2552 65.7
11 21/7/2552 64.6
12 20/7/2552 60.0
13 19/7/2552 60.2
14 18/7/2552 60.5
15 17/7/2552 61.1
16 16/7/2552 66.0
17 15/7/2552 65.5
18 14/7/2552 60.9
19 13/7/2552 60.5
20 12/7/2552 59.7
21 11/7/2552 60.1
22 10/7/2552 66.2
23 9/7/2552 66.4
24 8/7/2552 65.3
25 7/7/2552 60.9
26 6/7/2552 59.6
27 5/7/2552 60.0
28 4/7/2552 66.1
29 3/7/2552 65.0
30 2/7/2552 61.2
31 1/7/2552 57.7
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด