ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี บางขุนเทียน
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/7/2551 60.5
2 30/7/2551 60.5
3 29/7/2551 60.7
4 28/7/2551 60.1
5 27/7/2551 63.7
6 26/7/2551 63.8
7 25/7/2551 60.5
8 24/7/2551 60.3
9 23/7/2551 60.4
10 22/7/2551 60.8
11 21/7/2551 64.9
12 20/7/2551 65.1
13 19/7/2551 59.3
14 18/7/2551 63.8
15 17/7/2551 60.6
16 16/7/2551 60.5
17 15/7/2551 60.7
18 14/7/2551 65.1
19 13/7/2551 63.3
20 12/7/2551 60.2
21 11/7/2551 60.1
22 10/7/2551 61.0
23 9/7/2551 65.4
24 8/7/2551 64.3
25 7/7/2551 60.3
26 6/7/2551 60.2
27 5/7/2551 61.3
28 4/7/2551 60.5
29 3/7/2551 66.0
30 2/7/2551 65.0
31 1/7/2551 61.5
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด