ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี บางขุนเทียน
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/7/2550 65.4
2 30/7/2550 61.1
3 29/7/2550 64.4
4 28/7/2550 61.0
5 27/7/2550 61.3
6 26/7/2550 66.6
7 25/7/2550 65.3
8 24/7/2550 61.4
9 23/7/2550 60.3
10 22/7/2550 64.1
11 21/7/2550 67.3
12 20/7/2550 61.4
13 19/7/2550 61.5
14 18/7/2550 61.8
15 17/7/2550 61.4
16 16/7/2550 61.2
17 15/7/2550 60.5
18 14/7/2550 66.2
19 13/7/2550 65.8
20 12/7/2550 61.6
21 11/7/2550 62.6
22 10/7/2550 61.8
23 9/7/2550 66.8
24 8/7/2550 66.3
25 7/7/2550 61.8
26 6/7/2550 63.5
27 5/7/2550 62.3
28 4/7/2550 61.6
29 3/7/2550 61.7
30 2/7/2550 66.2
31 1/7/2550 65.4
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด