ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี บางขุนเทียน
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/7/2549 67.3
2 30/7/2549 66.2
3 29/7/2549 60.8
4 28/7/2549 61.4
5 27/7/2549 61.2
6 26/7/2549 61.3
7 25/7/2549 66.5
8 24/7/2549 64.8
9 23/7/2549 60.9
10 22/7/2549 60.7
11 21/7/2549 62.6
12 20/7/2549 65.8
13 19/7/2549 64.9
14 18/7/2549 61.1
15 17/7/2549 61.0
16 16/7/2549 61.2
17 15/7/2549 61.0
18 14/7/2549 62.5
19 13/7/2549 68.7
20 12/7/2549 65.9
21 11/7/2549 62.0
22 10/7/2549 61.0
23 9/7/2549 61.0
24 8/7/2549 66.0
25 7/7/2549 65.3
26 6/7/2549 62.7
27 5/7/2549 62.0
28 4/7/2549 61.7
29 3/7/2549 65.3
30 2/7/2549 64.0
31 1/7/2549 66.1
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด