ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี บางขุนเทียน
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/7/2548 67.0
2 30/7/2548 61.2
3 29/7/2548 61.5
4 28/7/2548 62.4
5 27/7/2548 62.1
6 26/7/2548 62.2
7 25/7/2548 66.0
8 24/7/2548 64.8
9 23/7/2548 60.2
10 22/7/2548 64.4
11 21/7/2548 62.0
12 20/7/2548 62.3
13 19/7/2548 65.9
14 18/7/2548 64.5
15 17/7/2548 63.2
16 16/7/2548 69.1
17 15/7/2548 62.0
18 14/7/2548 65.9
19 13/7/2548 67.4
20 12/7/2548 64.9
21 11/7/2548 61.6
22 10/7/2548 63.0
23 9/7/2548 62.1
24 8/7/2548 63.3
25 7/7/2548 66.8
26 6/7/2548 62.7
27 5/7/2548 63.0
28 4/7/2548 64.4
29 3/7/2548 61.8
30 2/7/2548 62.3
31 1/7/2548 66.4
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด