ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี บางขุนเทียน
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/7/2547 63.6
2 30/7/2547 67.0
3 29/7/2547 65.9
4 28/7/2547 62.4
5 27/7/2547 61.6
6 26/7/2547 60.6
7 25/7/2547 60.7
8 24/7/2547 66.3
9 23/7/2547 66.1
10 22/7/2547 61.3
11 21/7/2547 60.7
12 20/7/2547 60.8
13 19/7/2547 60.1
14 18/7/2547 68.4
15 17/7/2547 60.9
16 16/7/2547 60.6
17 15/7/2547 60.2
18 14/7/2547 60.4
19 13/7/2547 60.3
20 12/7/2547 63.6
21 11/7/2547 65.7
22 10/7/2547 64.1
23 9/7/2547 61.7
24 8/7/2547 67.3
25 7/7/2547 66.6
26 6/7/2547 61.5
27 5/7/2547 63.3
28 4/7/2547 64.2
29 3/7/2547 62.1
30 2/7/2547 61.9
31 1/7/2547 62.1
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด