ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี บางขุนเทียน
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/7/2546 64.5
2 28/7/2546 62.9
3 27/7/2546 62.2
4 26/7/2546 62.9
5 25/7/2546 64.0
6 22/7/2546 63.1
7 21/7/2546 63.1
8 20/7/2546 62.7
9 19/7/2546 63.3
10 16/7/2546 62.1
11 15/7/2546 61.4
12 14/7/2546 64.8
13 13/7/2546 62.3
14 10/7/2546 63.0
15 9/7/2546 64.0
16 8/7/2546 66.1
17 7/7/2546 62.4
18 6/7/2546 63.0
19 3/7/2546 63.0
20 2/7/2546 63.0
21 1/7/2546 63.5
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด