71.2 58.1 59 68.7 64.1 52.9 57.5
ข้อมูลระดับเสียงประจำวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553>
เลือกวัน:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ลาดพร้าว : 71.2
ห้วยขวาง : 64.1
ดินแดง :
การเคหะชุมชนแห่งชาติ : 58.1
บางขุนเทียน : 59.0
อินทรพิทักษ์ : 68.7
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช : 52.9
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต) : 57.5