ค้นระดับเสียงเฉลี่ย


สถานีตรวจวัดในกรุงเทพฯ
:: 24 กรกฎาคม 2559 ::
ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA)
ลาดพร้าว no data
ห้วยขวาง no data
ดินแดง no data
การเคหะชุมชนแห่งชาติ no data
บางขุนเทียน no data
อินทรพิทักษ์ no data
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช no data
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต) no data
* = ระดับเสียงเกิดจากเครื่องเก็บฝุ่นละออง

หมายเหตุ : สถานีการเคหะชุมชนแห่งชาติ ปิดปรับปรุง

Leq 24 ช.ม. วิเคราะห์ในเวลา 11:00 น.( 23/7/2559 )
- 11:00 น.( 24/7/2559 )
กรกฎาคม
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
วันนี้ : 19/1/2564


 

มาตรฐานระดับเสียง

ค่าดัชนี ระดับคุณภาพเสียง
< 55 dBA
 
ดี
55 - 70 dBA
 
ปานกลาง
> 70 dBA
 
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 
   
ที่ตั้งสถานีตรวจวัด
ลาดพร้าว สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ถ.ลาดพร้าว
ห้วยขวาง การเคหะชุมชนห้วยขวาง ถ.ประชาสงเคราะห์
ดินแดง เคหะชุมชนดินแดง ถ.ดินแดง
การเคหะชุมชนแห่งชาติ การเคหะชุมชนแห่งชาติ ถ.สุขาภิบาล 1
บางขุนเทียน โรงเรียนสิงหราชพิทยา ถ.เอกชัย
อินทรพิทักษ์ โรงไฟฟ้าย่อยธนบุรี ถ.อินทรพิพักษ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต) จ.ปทุมธานี

ที่มาของดัชนีคุณภาพเสียง
   1. มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2540 กำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย(Leq) 24 ช.ม. จะต้องไม่เกิน 70 dBA เพื่อป้องกันอันตรายต่อการสูญเสียการได้ยิน
   2. ตามข้อเสนอแนะของ EPA ปี 2517 กำหนดค่า Leq 24 ช.ม. ต้องมีค่าไม่เกิน 55 dBA เพื่อป้องกันด้านการรบกวนและผลกระทบต่อกิจกรรมภายนอกอาคาร

หากท่านมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ webmaster
ข้อมูลนำเข้าโดย สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
หากมีข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อที่ noise@pcd.go.th
โทร 0 22982375 Fax: 0 2298 2357